Malý groš 1995 B.K (15,5 g./Zlato 999,9/1000)

Není skladem
0 Kč
(0 Kč bez DPH)
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy

Materiál: Zlato
Váha: 15,5 g
Ryzost: 999,9 / 1000
Průměr: 28 mm
Provedení: B.K

5.000 Kč (1/2 oz) je věnována Čechám. Vyniká mistrnou jednoduchostí kompozice, tvořenou na lícní straně mince znakem českého lva a na rubu malým grošem z roku 1587. Gradující působivost výtvarné koncepce, obsahové sounáležitosti reliéfního obrazu obou stran této mince vytváří evokace klipy (na koso postavený čtyřúhelník).

Ražba zlatých mincí na území České republiky má staletou tradici. Přes první zlaté mince Jana Lucemburského ražené jako "floreny" a "dukáty" Karla IV. se dostaneme k dukátům s nejznámějším českým motivem, obrazem Sv. Václava, který se stal typickým pro české dukáty 15. a 16. století a udržel se až do doby prvních Habsburků (1612), aby se za cca třista let (1921) opět objevil na dukátech Československé republiky. Tradice dukátových ražeb, alespoň prozatím, byla ukončena sadou mincí (l, 2, 5 a 10 dukát) vydanou v letech 1978 - 1982 při příležitosti 600. výročí úmrtí Karla IV.
       Vydání zlatých mincí je vždy trochu slavnostní událost, které je věnována zvýšená pozornost nejen ze strany numismatiků, ale i širší veřejnosti. Z tohoto důvodu, ale i proto, že nové zlaté mince se vydávají jako sada zlatých mincí bez vazby na upomínkovou událost, má současná informace trošku jiný charakter než informace o vydání stříbrných pamětních mincí.
       Po vzniku České republiky se Česká národní banka přiklonila k názoru nepokračovat v ražbě dukátových mincí, které jsou obchodními mincemi, kdy jejich cena je odvislá od poptávky a nabídky. Rozhodla se razit mince o ryzosti 999,9 v hmotnosti troyské unce (oz) a jejich dílů, jak je to v současné době ve světě obvyklé. Zároveň se rozhodla, že nové zlaté mince budou raženy s uvedenými nominálními hodnotami v platné peněžní jednotce. Tím je vlastníkům dána záruka, že Česká národní banka bude nové zlaté mince kdykoliv přijímat zpět za jejich nominální hodnotu.
       Mince jsou raženy v hodnotě 1 oz v nominální hodnotě 10.000 Kč, 1/2 oz - 5.000 Kč, 1/4 oz - 2.500 Kč a 1/10 oz - 1.000 Kč.
       Pro první zlatou emisi bylo z různých návrhů vybráno tematické zaměření motivů vztahujících se k české měně, české koruně a historickým mincím Zemí koruny české. Současně bylo stanoveno i použití státních symbolů na lícních stranách mincí.

Rubové strany u všech čtyř hodnot nejsou řešeny jako repliky starých historických mincí, jen pouze volně přejímají některé motivy těchto mincí. Vzhledem k tomu, že je velice obtížné nalézt zlaté mince, které by odpovídaly gradujícím hodnotám a k obsazení zemí na mincích, bylo použito i motivů některých původně stříbrných mincí.
        Vítězné umělecké návrhy byly získány z celostátní neomezené anonymní soutěže na sadu čtyř zlatých mincí "KORUNA ČESKÁ", kterou v květnu 1994 vypsala Česká národní banka. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 26. srpna 1994. Přes poměrně náročnou přípravu podkladového materiálu pro ideové zpracování motivů v krátkém časovém období tří měsíců na všechny čtyři mince, bylo k uvedenému datu předloženo u hodnoty 1 oz - 10.000 Kč osm podání, což představuje osm návrhů na lícní stranu a devět návrhů na rubovou stranu. U hodnoty 1/2 oz - 5.000 Kč bylo předloženo třináct podání, což představuje po třinácti lícních i rubových stranách. U hodnoty 1/4 oz - 2.500 Kč to bylo deset podání s třinácti návrhy na lícní stranu a deseti návrhy na rubovou stranu a u hodnoty 1/10 oz - 1.000 Kč bylo pět podání s pěti návrhy na lícní i rubovou stanu.
        Zasedání Komise pro posuzování návrhů na české peníze se konalo dne 14. září 1994. Komise s uspokojením konstatovala výstižné obsahové zaměření i pozoruhodnou výtvarnou úroveň všech předložených návrhů.
        U hodnoty 1 oz - 10.000 Kč Komise přiznala I. cenu návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby, u hodnoty 1/2 oz - 5.000 Kč získal I. cenu návrh akademického sochaře Vladimíra Opla. Stejný autor získal i I. cenu u hodnot 1/4 oz - 2.500 Kč a 1/10 oz - 1.000 Kč.
        Přestože jednotlivé hodnoty byly posuzovány jako samostatná soutěž, členové Komise při posuzování a výběru jednotlivých návrhů pro všechny nominální hodnoty vzali v úvahu jak určité ideové, tak esteticko-výtvarné hledisko. Zároveň byl brán zřetel i na kompoziční rytmus a historickou chronologii motivů rubových stran.
        Také návrhy oceněné porotou druhými i třetími cenami vykazují vysokou uměleckou úroveň a splňují předpoklady zadaného úkolu, tj. využít motivů z historických mincí Zemí koruny české způsobem, který je v jejich uměleckém ztvárnění blízký estetickému cítění současníků.
        Všechny čtyři zlaté mince jsou ze zlata o ryzosti 999,9. Mince 1 oz - 10.000 Kč má průměr 34 mm a hmotnost 31,107 g, mince 1/2 oz - 5.000 Kč má průměr 28 mm a hmotnost 15,553 g, mince 1/4 oz - 2.500 Kč má průměr 22 mm a hmotnost 7,777 g a mince 1/10 oz - 1.000 Kč má průměr 16 mm a hmotnost 3,111 g. Při zachování stejných technických parametrů byly mince raženy po dobu tří let (1995,1996 a 1997). Ročník ražby 1995 je proveden v běžném provedení, tj. stejné leštění mincovního pole i reliéfu. První dvě hodnoty jsou raženy v nákladu 1.000 ks, nižší hodnoty v nákladu 2.000 ks. Nízký náklad mincí zaručuje jejich do budoucna stoupající numismatickou hodnotu. Mince s ročníkem ražby 1996 jsou raženy kromě běžného provedení i ve špičkové kvalitě, tzv, proof, což znamená, že mincovní pole je leštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. V tomto roce bylo raženo u hodnot 1 oz -10.000 Kč, 1/2 oz - 5.000 Kč a 1/4 oz - 2.500 Kč v běžném provedení 1.400 ks mincí a 600 ks ve špičkovém provedení, u mincí 1/10 oz - 1.000 Kč byl počet mincí v běžné kvalitě vyšší tj. 3.400 ks, ale množství mincí ve špičkové kvalitě zůstalo na 600 ks. První ražba zlatých českých mincí ve špičkové kvalitě při značně nízkém nákladu ražby zajišťuje těmto mincím do budoucna značné numismatické zhodnocení. V roce 1997 byla ražena pouze špičková kvalita. První dvě mince vyšších hodnoty byly raženy v množství 2.000 ks a mince nižších hodnot v počtu 3.000 ks.
        Ke každé minci se zdarma přikládá katalogová karta pohlednicového formátu v červené barvě (pro všechny hodnoty stejná). Zlaté zobrazení lícní a rubové strany je provedeno technikou suché pečeti. Textová část je dvojjazyčná v češtině a angličtině.

zdroj: http://www.cnb.cz/

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM