Zlatý standard

09. 04. 2020, 11:51
Zlato bylo odedávna symbolem bohatství a síly, důvodem sporů, šarvátek, bojů na život a na smrt a hledání zlatých pokladů patřilo k nejdobrodružnějším výpravám. Po dlouhá tisíciletí sloužilo jako měřítko hodnot. Až do roku 1971 měla většina zemí fixní nebo oficiální kurz svázaný ...

Drahé kovy a jejich náhražky, pokovování

25. 03. 2020, 16:14
Drahé kovy je obecné označení pro vzácné kovové prvky (nebo jejich slitiny), které se užívaly a užívají jako platidla, na výrobu mincí, šperků a podobně. Mezi drahé kovy se obvykle počítá zlato, stříbro a v menší míře platina. Drahé kovy se vyznačují vysokou specifickou hmotností, ...

Charakteristika, obsah a význam pojmu starožitnost

25. 03. 2020, 15:52
Existuje několik různých pojetí pojmu starožitnost lišících se jednak typem uvažovaných předmětů, jež takto mohou být označovány, především ale se lišících definovaným stářím takovéhoto artefaktu   RŮZNÉ DEFINICE STAROŽITNOSTÍ   1) Starožitnosti jsou sběratelsky zajímavé předměty, ...

Emisní plán mincí a bankovek ČNB 2021–2025

20. 11. 2019, 10:17
          Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 Rok Nominál Kov / Ryzost Váha g.  Stříbrné mince 200 Kč 2021 200 Ag. 925 13 Jan Jánský 2021 200 Ag. 925 13 František Kupka 2021 200 Ag. 925 13 Karel Havlíček Borovský 2022 200 Ag. ...

Rituální peníze

25. 06. 2019, 15:32
Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení a Celní správa České republiky se dlouhodobě setkávají s reprodukcemi a napodobeninami bankovek, které jsou primárně určeny a používány k rituálním účelům, tzv. rituálními (či kultovními, obětními, pohřebními, modlitebními ...

Přehlídce velel rekvizitář

20. 06. 2019, 15:29
Před padesáti lety, 20. června 1969, měla v československých kinech premiéru komedie režiséra Jaroslava Macha Přehlídce velím já! Příběh filmu, který je hlavně přehlídkou hereckých výkonů (Karel Höger, Čestmír Řanda, Vladimír Menšík ...), pojednává o nepoctivci Drtílkovi, který získal ...

100 let česko-slovenské koruny – zlaté mince

04. 04. 2019, 09:44
Vedle neraženého zlata, převážně zlatých slitků, které jsme představili v minulém příspěvku, bylo další významnou formou zásob zlata cedulových bank tzv. zlato ražené, tedy mince, příp. okrajově medaile, plakety, řády, vyznamenání a podobný materiál. Ve státech, kde existoval zlatý standard ve své ...

100 let česko-slovenské koruny – zlaté slitky

27. 03. 2019, 12:01
V průběhu 19. století se hlavním měnovým kovem světových měn stalo zlato. Postupně na něj přecházely i státy, jejichž měny byly do té doby navázány na stříbro nebo na oba tyto drahé kovy, tzv. bimetalismus. I přes několik historických peripetií byl po první i druhé světové válce měnový význam zlata obnoven ...

„Rašínománie“ vydání první pamětní bankovky 100 korun českých vzor 2019.

22. 02. 2019, 15:29
S pamětními mincemi vydávanými Českou národní bankou (dále jen ČNB) se potkáváme již řadu let. Pamětní bankovka však dosud vydaná nebyla. V mnoha zemích se s pamětními bankovkami potkáváme často, my jsme na naši premiéru čekali až do 31.1.2019. V minulosti jsme mohli zaznamenat snahy o vydání ...

100 let česko-slovenské koruny – panovnické koruny

15. 02. 2019, 12:31
Název koruny jako měnové (či peněžní) jednotky je odvozen od koruny jako jednoho z tradičních znaků panovnické moci a obvykle i nejvýznamnější součásti korunovačních klenotů. Jeho základ je tedy ve starých monarchiích. Panovnické koruny se však obvykle těší zvláštní úctě i po přeměně některých ...

Cesta ke koruně -část 4

20. 11. 2018, 12:33
Druhým zásahem do emisního privilegia Rakousko-uherské banky po oprávnění Zemské banky vydávat obchodní poukázky, jež měly státem přiznaný nucený oběh, bylo zřízení Československé devisové ústředny. Dříve dlouho diskutovaná otázka odvodu devizových prostředků do vídeňské ...

Cesta ke koruně -část 3

20. 11. 2018, 12:32
Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v Archivu České národní banky, který popisuje události po vzniku Československé republiky, je deník JUDr. Viléma Pospíšila, pozdějšího prvního guvernéra Národní banky Československé. Zápis z konce prosince 1918 dokládá práci na přípravě ...

Cesta ke koruně -část 2

20. 11. 2018, 12:29
Problémy s nedostatkem bankovek Rakousko-uherské banky se staly předmětem řady jednání československých politiků a národohospodářů. Možné řešení se objevilo již 30. října 1918, kdy na poradě zástupců českých peněžních ústavů v Zemské bance království Českého vrchní ředitel Ústřední ...

Cesta ke koruně -část 1

20. 11. 2018, 12:24
Dne 25. února 1919 předložila vláda v Revolučním národním shromáždění dva zákony, které znamenaly, že Československo získalo téměř po čtyřech měsících od svého zrodu vlastní měnu. Oba zákony v odpoledních hodinách představil poslanec a předseda finančního výboru prof. Cyril Horáček a po ...

Tomáš Garrigue Masaryk na mincích

29. 10. 2018, 15:45
Tomáš Garrigue Masaryk na mincích   I přes téměř padesátiletou přestávku, během níž bylo možné pojímat prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pouze jako historickou postavu, patří k našim nejzobrazovanějším osobnostem na platidlech. Svého grafického ...

Zlatá 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

29. 08. 2018, 12:09
Materiál: Zlato Váha: 100 kg.  Ryzost: 999 / 1000 Průměr: 500 mm Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 100 000 000 Kč mince, která bude vydána ke 100 letům česko-slovenské koruny, s uzávěrkou dne 16. listopadu 2017. Vypsání ceny se účastnilo 14 výtvarníků, ...

Mincovní technika - mincovní stroje

02. 05. 2018, 17:39
Mincovní technika prodělala od doby vzniku mince, stejně jako i jiné obory, řadu změn a prošla mnoha vývojovými stupni, na nichž vždy po určitou dobu setrvala. V této práci si kladu za cíl osvětlit částečně vývoj mincovní techniky, zejména strojní se zvláštním přihlédnutím k mincovnictví českému, ...

Období rakousko-uherské koruny

02. 05. 2018, 17:06
Rakousko-uherská koruna Válka s Pruskem opět nepříjemně narušila měnový oběh, vydávaly se státovky a nekryté bankovky, takže sisyfovská dřina s nápravou měny se musela opakovat. Problémy se stříbrem jako základem měny vedly nejprve k rozhodnutí ministerstva financí o zrušení ražby stříbrné zlatky na soukromý ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz II.

02. 05. 2018, 16:51
Reformou r. 1857 na bázi celní libry o 500 g stříbra bylo raženo v nové soustavě 45 zlatých o 100 krejcarech ("zlaté rakouského čísla"), a to v dohodě s Německou celní unií. Pro domácí potřebu se razily 2, 1 a 1/2 zlatky (floriny), dále pak 20, 10, 5 krejcarů ze stříbra, z mědi pak 4, 1 a 1/2 krejcaru. Kromě nich obíhaly samozřejmě ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz I.

02. 05. 2018, 13:22
V r. 1750 byl učiněn pokus zavést jednotnou měnu ve všech dědičných zemích Habsburků - z vídeňské marky (hřivny) se razilo 12 tolarů = 24 zlatých. Rychle však následovala další reforma, jež byla skutečně významná - zavedení konvenční měny. Tzv. k o n v e n č n í měnu sjednala Marie Terezie r. 1753 dohodou s Bavorskem, kde ...

Tolarové období II.

02. 05. 2018, 11:29
        Do nově se ustavujícího peněžního systému se úspěšně začlenila po delší přestávce opět grošová mince v podobě bílého groše (váhy 2,005 g a ryzosti 0,422) a později i její polovina - malý groš (1,055; 0,391). Zemský sněm v r. 1577 zavedl malý groš (v hodnotě sedmi ...

Tolarové období I.

30. 04. 2018, 15:01
Předchůdci tolaru Zatímco západní Evropa se začíná dohadovat o rozdělení Nového světa, ve střední Evropě a v Čechách se uchycuje renesance. Ta renesance, která vznikla ve slunné Itálii v době, kdy u nás vzkvétala gotika. Druhá polovina 15. a počátek 16. století je charakteristický rychlým rozvojem středo ...

Grošové období

30. 04. 2018, 13:23
Grošové období Česká měna denárová — měna lehkých, zrnem proměnlivých a i několikrát do roka stahovaných denárů a brakteátů — vzala v Čechách za své rokem 1300. Přestože se denárový systém dočkal parciální změny již v druhém desetiletí 13. století zaražením tzv. ...

Denárové období

30. 04. 2018, 13:07
Denáry První evropské středověké denáry razí po získání moci nad novou Franskou říší v roce 752 Pipin Krátký (Pépin le Bref). Ale především jeho nástupci Karlu Velikému (768 - 814), za jehož vlády se rozpínala Franská říše od Pyrenejí až k Labi a Baltu, náleží ...

Brakteátové období

30. 04. 2018, 13:05
Brakteáty Ve druhém desetiletí 13. století dochází konečně měnovou reformou Přemysla Otakara I.(1197 - 1230) k nápravě české mince zaražením tzv. brakteátů podle míšeňských vzorů. Název brakteát vznikl až v 19. století a vcelku trefně charakterizuje podobu posledních českých denárů, neboť toto označení ...

Předmonetární období

30. 04. 2018, 11:22
Předmonetární období Nejjednodušší formu směny lze na území Čech a Moravy konstatovat již v mladším paleolitu, tedy ke konci starší doby kamenné (80000 - 10000 př. Kr.). Předmětem obchodu se stávaly rozličné suroviny kamenné industrie: obsidián, jantar, krevel, křišťál a další, jež byly objeveny ...

Člověk tvůrcem hospodářských dějin

27. 04. 2018, 17:27
Co jsou to vlastně peníze? Na první pohled triviální otázka. S penězi se přec denně setkáváme. Platíme s nimi nákupy v obchodech, pořizujeme si za ně různé zbytečnosti, ale i věci praktické a užitečné. Všichni tedy známe peníze. Byly ale vždy takové, s jakými dnes přicházíme denně do styku? Platidla samozřejmě ...

Proč jsou bankovky a mince stále tak populární?

10. 04. 2018, 11:44
Hotovost, tedy bankovky a mince, je fenomén, který doprovází vývoj lidské společnosti již po několik tisíciletí. V 21. století nastal postupný rozmach využívání digitálních forem platebních prostředků, včetně tzv. kryptoměn, z nichž nejznámější je bitcoin. Stěžejní část platebních ...

Sté výročí vzniku Československa (1918 – 2018) a Československé měny (1919 – 2019)

28. 03. 2018, 17:14
První světová válka (1914 – 1918) skončila porážkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Finanční a měnová situace země byla po skončení války katastrofální. Státní finance byly vyčerpány, vláda se zadlužila, inflace se projevila v prudkém růstu oběživa i cen. Dne 28. října 1918 vyhlásili představitelé ...

Československé svatováclavské dukáty ( 1923 – 1939)

05. 03. 2018, 14:48
Vysvětlení vzniku pojmu „dukát“ Pojem „dukát“ je pro dnešní mladou generaci prakticky neznámý. Vlastně se tomu nelze ani divit, když se s ním v peněžním oběhu nesetká, a slovník naučný podává velice kusé informace o této zlaté minci v dnešní české měnové ...

Puncování a platné značky v ČR a historie puncovnictví v českých zemích.

27. 02. 2018, 10:05
Kromě současných českých značek jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem. Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky ...

Numismatika jako sběratelský obor

26. 01. 2018, 16:10
Numismatika, někdy psáno též numizmatika (z latinského nummus = peníz, mince), je historická věda, která se zabývá platebními prostředky (mincemi, bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cennými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, žetony a předmincovními typy platidel) a jejich historickou úlohou. V užším ...

Jak rozlišit umění od kýče

22. 12. 2017, 11:44
Pojem kýč (z německého Kitsch) může mít pro svoji subjektivně zabarvenou podstatu více významů. Jeho přesnější definice je tudíž sporná a značně individuální. Obecně je spojován s nízkým uměním a nevkusem v návaznosti na masovou a populární kulturu.   Charakteristiky, pomocí kterých je kýč ...

Aukce, aukční ceny, jejich druhy a rozdíly.

26. 11. 2017, 12:45
CHARAKTERISTIKA AUKCÍ Aukce se mohou lišit počtem účastníků · V nabídkové (obrácené) aukci nabízí prodávající zboží, které poptávají kupující · V poptávkové aukci dává kupující nabídky pro prodávané zboží · ...

První ministr financí Rašín se objeví na nových českých stokorunách, staré zůstanou v oběhu

22. 11. 2017, 11:55
Česká národní banka v roce 2019 vydá limitované množství stokorun s portértem prvního československého ministra financí Aloise Rašína, které připomenou sté výročí zavedení naší měny. Právě Rašín v roce 1919 úspěšně provedl měnovou reformu. Na rubové straně stokoruny ...

Druhy a znaky sbírek

08. 11. 2017, 17:55
CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY (CES)   SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY Je to sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku a přírodní nebo společenské vědy Tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností Sbírkovým ...

Co je kopie, replika, falzum a faksimile?

16. 10. 2017, 13:00
KOPIE Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují různé rozmnožovací stroje (kopírovací stroje).  Bankovky ...

Osm nejvýznamnějších světových uměleckých muzeí

13. 07. 2017, 16:37
​​​​​ LOUVRE V PAŘÍŽI Původ sbírky sahá do 16. století, kdy ji založil František I. Ludvík XIV. sbírky rozšířil tak, že koupil sbírky bankéře Jabacha Až za Francouzské revoluce roku 1793 bylo v Louvru oficiálně otevřeno veřejné muzeum, v němž byla zpřístupněna nejrůznější díla roztroušená ...

Předměty kulturní hodnoty

09. 04. 2017, 16:27
PŘEDMĚTY KULTURNÍ HODNOTY (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb.)   Předměty kulturní hodnoty podle zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 ...

Kulturní památky

08. 04. 2017, 16:23
KULTURNÍ PAMÁTKA – KP (Zákon České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb.) Za kulturní památku vyhlašuje Ministerstvo kultury nemovitou nebo movitou věc popřípadě jejich soubor, který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších ...