Mincovnictví - VŠEOBECNÉ ÚDAJE (12)

18. 05. 2021, 11:08
VŠEOBECNÉ ÚDAJE Mincovní značky Mincmistrovské značky nebo označení mincovny se na československých mincích nevyskytují, s výjimkou několika mincí Slovenské republiky. Na mnohých nominálech však nacházíme signatury autorů mincí v podobě monogramu.   Ohodnocení mincí Pro ohodnocení ...

Mincovnictví - POPIS MINCÍ (11)

18. 05. 2021, 11:06
POPIS MINCÍ Správný popis mincí je prvořadým požadavkem numismatické práce. V podstatě se používají dva způsoby: a)heraldický, který znamená, že se mince popisuje podle heraldických zásad jako je erb, tj. ze strany objektu mince; b) běžný, který je častější a při kterém se mince popisuje ze strany ...

Mincovnictví - TYPOLOGIE MINCÍ (10)

18. 05. 2021, 11:01
TYPOLOGIE MINCÍ Byla učiněna řada pokusů o formulování přesných a všeobecně platných definic typu a varianty mince. Doposud nebyl tento numismatický problém zcela uspokojivě vyřešen. Zatím nejvýstižnější charakteristiky typu a varianty pro mince starověké, středověké i novověké stanovil Fr. Cach. Co však platí ...

Mincovnictví - VZÁCNOST MINCÍ (9)

18. 05. 2021, 10:52
VZÁCNOST MINCÍ Vzácnost podobně jako zachovalost mincí je jedním z palčivých sběratelských problémů. Má zásadní vliv na cenu mince, ale prakticky neexistují objektivní kritéria pro její stanovení. Skutečný počet ražených mincí, které by požadavek objektivity nejlépe splňoval, je často neznámý. ...

Mincovnictví - ZACHOVALOST MINCÍ (8)

18. 05. 2021, 10:43
ZACHOVALOST MINCÍ Sběratelsky hodnotnými mincemi jsou pouze mince dobře zachovalé. Jejich kvalitativní stupeň má rozhodující vliv na jejich cenu. U mincí československých, které jsou ražbami 20. století, je hledisko zachovalosti na předním místě. Do sbírky moderních mincí nepatří exempláře opotřebené dlouhým ...

Mincovnictví - TECHNOLOGIE RAŽBY MINCÍ (7)

18. 05. 2021, 10:19
TECHNOLOGIE RAŽBY MINCÍ Sběratel musí mít reálnou představu o technologii výroby kovových platidel, aby správně pochopil, co je pro ražbu mincí podstatné a co ne. Je to důležité i pro typologii mincí, a proto se o této problematice alespoň rámcově zmíníme. Výroba mincí začíná tavbou kovů určených ...

Mincovnictví - MINCOVNÍ KOVY A SLITINY (6)

18. 05. 2021, 10:13
MINCOVNÍ KOVY A SLITINY Pro ražbu mincí  se používají kovy drahé, barevné i obecné, málokdy však v ryzím stavu. Nejčastěji se mincuje ze slitin a vzájemný poměr různých kovů se udává jejich procentuálním zastoupením s uvedením chemické značky kovu. Přehled nejčastěji používaných ...

Mincovnictví - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NUMISMATICKÉ A PENĚŽNICKÉ POJMY (5)

18. 05. 2021, 10:10
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NUMISMATICKÉ A PENĚŽNICKÉ POJMY Žádný sběratel mincí se neobejde bez znalosti některých pojmů z oblasti mincovnictví a peněžnictví. Proto nejdůležitější uvádíme  v abecedním přehledu. AVERS: líc, přední (hlavní) strana mince. Bývá na ní portrét (původně ...

Mincovnictví - VÝVOJ STÁTNÍHO ZNAKU (4)

18. 05. 2021, 09:59
VÝVOJ STÁTNÍHO ZNAKU Státní znak je symbolem národní samostatnosti a státní svrchovanosti, zaujímá proto v československém mincovnictví mimořádné postavení. Zásadně je zobrazován na líci všech dosud ražených mincí a je složen ze znaků českých zemí a Slovenska. Historické ...

Mincovnictví - KREMNICKÁ MINCOVNA (3)

18. 05. 2021, 09:57
KREMNICKÁ MINCOVNA V roce 1978 oslavila státní mincovna v Kremnici 650. výročí svého vzniku. Patří nejen mezi naše nejstarší kovozpracující podniky, ale je i nejstarší mincovnou ve střední Evropě a nejdéle pracující mincovnou v Evropě vůbec. Přitom je jednou z mála těch, které leží mimo hlavní ...

Mincovnictví - MINCOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (2)

18. 05. 2021, 09:55
MINCOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU Pod vlivem myšlenek na sebeurčení zakončily i naše národy úspěšně národně osvobozovací boj a Československo vstoupilo mezi politicky samostatné státy světa. Dvacátý osmý říjen není jenom datem vzniku Československé republiky, ale i počátkem řešení ...

Mincovnictví - POČÁTKY MINCOVÁNÍ (1)

18. 05. 2021, 09:28
POČÁTKY MINCOVÁNÍ Samostatné československé mincovnictví navázalo na tradice, které patří mezi nejstarší v Evropě. Pomineme-li hlavní vývojové oblasti starověkého antického světa, začalo se mincovat už v 2. st. př. n. l. na evropském kontinentě, a to v našich zemích. V Čechách ...

"Vzácná" varianta 10 koruny z roku 1993 (malé Kč)

10. 05. 2021, 11:51
Nekonečný příběh, tak by se dala nazvat kauza kolem vzácné varianty 10 kč. 1993 (malé kč.) Mám pocit že minimálně dva krát v roce novináři nemají o čem psát a tak vytáhnou "senzaci" vzácné varianty 10 koruny z roku 1993, tyto články spustí lavinu telefonů a emailů což má u mně za následek zvýšenou ...

Bankovka která budí emoce 20 Kč. 1970

02. 04. 2021, 12:50
Některé bankovky dokáží při svém vydání vyvolat nejen zájem veřejnosti, ale také vzbudit velké emoce. Právě takovou byla i 20 Kčs 1970, která byla vydána do oběhu 1. dubna 1971, tedy přesně před padesáti lety. Po osmnácti letech nahradila nepopulární hodnotu 25 Kčs, kterou československým zástupcům vnutili ...

Ludmila Rašínová na 5000 Kč. z roku 1920

10. 02. 2021, 12:28
Není mnoho platidel, na nichž lze najít dcery významných politiků. Jednou z nich je státovka vydaná do oběhu přesně před 100 lety. Státovky tzv. I. emise, které až na výjimky vznikly v československých tiskárnách, se snadno opotřebovávaly, ale i padělaly. Proto byla snaha je nahradit novými typy, z nichž několik mělo vzniknout v ...

Jak je to s hotovostí aneb Česko s bankovkami a mincemi

01. 11. 2020, 15:56
Jak je to s hotovostí, klesá v České republice nebo ne? Máme se bát o svobodu našeho rozhodování při výběru platebního nástroje nebo ne? Tímto článkem chceme poskytnout aktuální informace z této oblasti a těm, kdo preferují hotovost, potvrdit, že hotovost jen tak nezmizí, protože k tomu není žádný ...

Zlatý standard

09. 04. 2020, 11:51
Zlato bylo odedávna symbolem bohatství a síly, důvodem sporů, šarvátek, bojů na život a na smrt a hledání zlatých pokladů patřilo k nejdobrodružnějším výpravám. Po dlouhá tisíciletí sloužilo jako měřítko hodnot. Až do roku 1971 měla většina zemí fixní nebo oficiální kurz svázaný ...

Drahé kovy a jejich náhražky, pokovování

25. 03. 2020, 16:14
Drahé kovy je obecné označení pro vzácné kovové prvky (nebo jejich slitiny), které se užívaly a užívají jako platidla, na výrobu mincí, šperků a podobně. Mezi drahé kovy se obvykle počítá zlato, stříbro a v menší míře platina. Drahé kovy se vyznačují vysokou specifickou hmotností, ...

Charakteristika, obsah a význam pojmu starožitnost

25. 03. 2020, 15:52
Existuje několik různých pojetí pojmu starožitnost lišících se jednak typem uvažovaných předmětů, jež takto mohou být označovány, především ale se lišících definovaným stářím takovéhoto artefaktu   RŮZNÉ DEFINICE STAROŽITNOSTÍ   1) Starožitnosti jsou sběratelsky zajímavé předměty, ...

Emisní plán mincí a bankovek ČNB 2021–2025

20. 11. 2019, 10:17
          Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 Rok Nominál Kov / Ryzost Váha g.  Stříbrné mince 200 Kč 2021 200 Ag. 925 13 Jan Jánský 2021 200 Ag. 925 13 František Kupka 2021 200 Ag. 925 13 Karel Havlíček Borovský 2022 200 Ag. ...

Rituální peníze

25. 06. 2019, 15:32
Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení a Celní správa České republiky se dlouhodobě setkávají s reprodukcemi a napodobeninami bankovek, které jsou primárně určeny a používány k rituálním účelům, tzv. rituálními (či kultovními, obětními, pohřebními, modlitebními ...

Přehlídce velel rekvizitář

20. 06. 2019, 15:29
Před padesáti lety, 20. června 1969, měla v československých kinech premiéru komedie režiséra Jaroslava Macha Přehlídce velím já! Příběh filmu, který je hlavně přehlídkou hereckých výkonů (Karel Höger, Čestmír Řanda, Vladimír Menšík ...), pojednává o nepoctivci Drtílkovi, který získal ...

100 let česko-slovenské koruny – zlaté mince

04. 04. 2019, 09:44
Vedle neraženého zlata, převážně zlatých slitků, které jsme představili v minulém příspěvku, bylo další významnou formou zásob zlata cedulových bank tzv. zlato ražené, tedy mince, příp. okrajově medaile, plakety, řády, vyznamenání a podobný materiál. Ve státech, kde existoval zlatý standard ve své ...

100 let česko-slovenské koruny – zlaté slitky

27. 03. 2019, 12:01
V průběhu 19. století se hlavním měnovým kovem světových měn stalo zlato. Postupně na něj přecházely i státy, jejichž měny byly do té doby navázány na stříbro nebo na oba tyto drahé kovy, tzv. bimetalismus. I přes několik historických peripetií byl po první i druhé světové válce měnový význam zlata obnoven ...

„Rašínománie“ vydání první pamětní bankovky 100 korun českých vzor 2019.

22. 02. 2019, 15:29
S pamětními mincemi vydávanými Českou národní bankou (dále jen ČNB) se potkáváme již řadu let. Pamětní bankovka však dosud vydaná nebyla. V mnoha zemích se s pamětními bankovkami potkáváme často, my jsme na naši premiéru čekali až do 31.1.2019. V minulosti jsme mohli zaznamenat snahy o vydání ...

100 let česko-slovenské koruny – panovnické koruny

15. 02. 2019, 12:31
Název koruny jako měnové (či peněžní) jednotky je odvozen od koruny jako jednoho z tradičních znaků panovnické moci a obvykle i nejvýznamnější součásti korunovačních klenotů. Jeho základ je tedy ve starých monarchiích. Panovnické koruny se však obvykle těší zvláštní úctě i po přeměně některých ...

Cesta ke koruně -část 4

20. 11. 2018, 12:33
Druhým zásahem do emisního privilegia Rakousko-uherské banky po oprávnění Zemské banky vydávat obchodní poukázky, jež měly státem přiznaný nucený oběh, bylo zřízení Československé devisové ústředny. Dříve dlouho diskutovaná otázka odvodu devizových prostředků do vídeňské ...

Cesta ke koruně -část 3

20. 11. 2018, 12:32
Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v Archivu České národní banky, který popisuje události po vzniku Československé republiky, je deník JUDr. Viléma Pospíšila, pozdějšího prvního guvernéra Národní banky Československé. Zápis z konce prosince 1918 dokládá práci na přípravě ...

Cesta ke koruně -část 2

20. 11. 2018, 12:29
Problémy s nedostatkem bankovek Rakousko-uherské banky se staly předmětem řady jednání československých politiků a národohospodářů. Možné řešení se objevilo již 30. října 1918, kdy na poradě zástupců českých peněžních ústavů v Zemské bance království Českého vrchní ředitel Ústřední ...

Cesta ke koruně -část 1

20. 11. 2018, 12:24
Dne 25. února 1919 předložila vláda v Revolučním národním shromáždění dva zákony, které znamenaly, že Československo získalo téměř po čtyřech měsících od svého zrodu vlastní měnu. Oba zákony v odpoledních hodinách představil poslanec a předseda finančního výboru prof. Cyril Horáček a po ...

Tomáš Garrigue Masaryk na mincích

29. 10. 2018, 15:45
Tomáš Garrigue Masaryk na mincích   I přes téměř padesátiletou přestávku, během níž bylo možné pojímat prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pouze jako historickou postavu, patří k našim nejzobrazovanějším osobnostem na platidlech. Svého grafického ...

Zlatá 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

29. 08. 2018, 12:09
Materiál: Zlato Váha: 100 kg.  Ryzost: 999 / 1000 Průměr: 500 mm Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 100 000 000 Kč mince, která bude vydána ke 100 letům česko-slovenské koruny, s uzávěrkou dne 16. listopadu 2017. Vypsání ceny se účastnilo 14 výtvarníků, ...

Mincovní technika - mincovní stroje

02. 05. 2018, 17:39
Mincovní technika prodělala od doby vzniku mince, stejně jako i jiné obory, řadu změn a prošla mnoha vývojovými stupni, na nichž vždy po určitou dobu setrvala. V této práci si kladu za cíl osvětlit částečně vývoj mincovní techniky, zejména strojní se zvláštním přihlédnutím k mincovnictví českému, ...

Období rakousko-uherské koruny

02. 05. 2018, 17:06
Rakousko-uherská koruna Válka s Pruskem opět nepříjemně narušila měnový oběh, vydávaly se státovky a nekryté bankovky, takže sisyfovská dřina s nápravou měny se musela opakovat. Problémy se stříbrem jako základem měny vedly nejprve k rozhodnutí ministerstva financí o zrušení ražby stříbrné zlatky na soukromý ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz II.

02. 05. 2018, 16:51
Reformou r. 1857 na bázi celní libry o 500 g stříbra bylo raženo v nové soustavě 45 zlatých o 100 krejcarech ("zlaté rakouského čísla"), a to v dohodě s Německou celní unií. Pro domácí potřebu se razily 2, 1 a 1/2 zlatky (floriny), dále pak 20, 10, 5 krejcarů ze stříbra, z mědi pak 4, 1 a 1/2 krejcaru. Kromě nich obíhaly samozřejmě ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz I.

02. 05. 2018, 13:22
V r. 1750 byl učiněn pokus zavést jednotnou měnu ve všech dědičných zemích Habsburků - z vídeňské marky (hřivny) se razilo 12 tolarů = 24 zlatých. Rychle však následovala další reforma, jež byla skutečně významná - zavedení konvenční měny. Tzv. k o n v e n č n í měnu sjednala Marie Terezie r. 1753 dohodou s Bavorskem, kde ...

Tolarové období II.

02. 05. 2018, 11:29
Do nově se ustavujícího peněžního systému se úspěšně začlenila po delší přestávce opět grošová mince v podobě bílého groše (váhy 2,005 g a ryzosti 0,422) a později i její polovina - malý groš (1,055; 0,391). Zemský sněm v r. 1577 zavedl malý groš (v hodnotě sedmi malých peněz) ve snaze ...

Tolarové období I.

30. 04. 2018, 15:01
Předchůdci tolaru Zatímco západní Evropa se začíná dohadovat o rozdělení Nového světa, ve střední Evropě a v Čechách se uchycuje renesance. Ta renesance, která vznikla ve slunné Itálii v době, kdy u nás vzkvétala gotika. Druhá polovina 15. a počátek 16. století je charakteristický rychlým rozvojem středo ...

Grošové období

30. 04. 2018, 13:23
Grošové období Česká měna denárová — měna lehkých, zrnem proměnlivých a i několikrát do roka stahovaných denárů a brakteátů — vzala v Čechách za své rokem 1300. Přestože se denárový systém dočkal parciální změny již v druhém desetiletí 13. století zaražením tzv. ...

Denárové období

30. 04. 2018, 13:07
Denáry První evropské středověké denáry razí po získání moci nad novou Franskou říší v roce 752 Pipin Krátký (Pépin le Bref). Ale především jeho nástupci Karlu Velikému (768 - 814), za jehož vlády se rozpínala Franská říše od Pyrenejí až k Labi a Baltu, náleží ...