100 let česko-slovenské koruny

28. 03. 2018, 17:14
Česká národní banka oslaví v příštím roce 100. výročí zavedení československé měny, její peněžní jednotky československé koruny a uvedení jejích platidel do peněžního oběhu. K této výjimečné příležitosti připravila ČNB soubor akcí a aktivit, které připomenou ...

Československé svatováclavské dukáty ( 1923 – 1939)

05. 03. 2018, 14:48
Vysvětlení vzniku pojmu „dukát“ Pojem „dukát“ je pro dnešní mladou generaci prakticky neznámý. Vlastně se tomu nelze ani divit, když se s ním v peněžním oběhu nesetká, a slovník naučný podává velice kusé informace o této zlaté minci v dnešní české měnové ...

Puncování a platné značky v ČR a historie puncovnictví v českých zemích.

27. 02. 2018, 10:05
Kromě současných českých značek jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem. Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky ...

Numismatika jako sběratelský obor

26. 01. 2018, 16:10
Numismatika, někdy psáno též numizmatika (z latinského nummus = peníz, mince), je historická věda, která se zabývá platebními prostředky (mincemi, bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cennými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, žetony a předmincovními typy platidel) a jejich historickou úlohou. V užším ...

Jak rozlišit umění od kýče

22. 12. 2017, 11:44
Pojem kýč (z německého Kitsch) může mít pro svoji subjektivně zabarvenou podstatu více významů. Jeho přesnější definice je tudíž sporná a značně individuální. Obecně je spojován s nízkým uměním a nevkusem v návaznosti na masovou a populární kulturu.   Charakteristiky, pomocí kterých je kýč ...

Aukce, aukční ceny, jejich druhy a rozdíly.

26. 11. 2017, 12:45
CHARAKTERISTIKA AUKCÍ Aukce se mohou lišit počtem účastníků · V nabídkové (obrácené) aukci nabízí prodávající zboží, které poptávají kupující · V poptávkové aukci dává kupující nabídky pro prodávané zboží · ...

První ministr financí Rašín se objeví na nových českých stokorunách, staré zůstanou v oběhu

22. 11. 2017, 11:55
Česká národní banka v roce 2019 vydá limitované množství stokorun s portértem prvního československého ministra financí Aloise Rašína, které připomenou sté výročí zavedení naší měny. Právě Rašín v roce 1919 úspěšně provedl měnovou reformu. Na rubové straně stokoruny ...

Druhy a znaky sbírek

08. 11. 2017, 17:55
CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY (CES)   SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY Je to sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku a přírodní nebo společenské vědy Tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností Sbírkovým ...

Co je kopie, replika, falzum a faksimile?

16. 10. 2017, 13:00
KOPIE Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují různé rozmnožovací stroje (kopírovací stroje).  Bankovky ...

Osm nejvýznamnějších světových uměleckých muzeí

13. 07. 2017, 16:37
​​​​​ LOUVRE V PAŘÍŽI Původ sbírky sahá do 16. století, kdy ji založil František I. Ludvík XIV. sbírky rozšířil tak, že koupil sbírky bankéře Jabacha Až za Francouzské revoluce roku 1793 bylo v Louvru oficiálně otevřeno veřejné muzeum, v němž byla zpřístupněna nejrůznější díla roztroušená ...

Předměty kulturní hodnoty

09. 04. 2017, 16:27
PŘEDMĚTY KULTURNÍ HODNOTY (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb.)   Předměty kulturní hodnoty podle zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 ...

Kulturní památky

08. 04. 2017, 16:23
KULTURNÍ PAMÁTKA – KP (Zákon České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb.) Za kulturní památku vyhlašuje Ministerstvo kultury nemovitou nebo movitou věc popřípadě jejich soubor, který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších ...