Sté výročí vzniku Československa (1918 – 2018) a Československé měny (1919 – 2019)

28. 03. 2018, 17:14

První světová válka (1914 – 1918) skončila porážkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Finanční a měnová situace země byla po skončení války katastrofální. Státní finance byly vyčerpány, vláda se zadlužila, inflace se projevila v prudkém růstu oběživa i cen. Dne 28. října 1918 vyhlásili představitelé Národního výboru v Praze vznik samostatného Československého státu a přijali zákon o jeho zřízení. Na první schůzi revolučního Národního shromáždění 14. listopadu 1918 byla ustavena první vláda. Předsedou se stal Karel Kramář a ministrem financí Alois Rašín – vedoucí osobnost domácího protirakouského odboje. 21. prosince se vrátil do svobodné vlasti president T. G. Masaryk – představitel zahraničního odboje. Vznik nového státu přinesl významné změny v hospodářském vývoji.

Nápravou rozvrácených finančních a peněžních poměrů a vytvořením pevného finančního a měnového základu nového státu byl pověřen Alois Rašín. Jeho programem bylo vytvoření československé měny, zvýšení její kupní síly a zařazení mezi měny zlatého standardu. Rašín a úzká skupina jeho přátel se stali zárukou nekompromisní realizace programu.

Hlavní úkoly programu byly:

 • provedení odluky peněžního oběhu na území Československa
 • vytvoření vlastní peněžní jednotky
 • restrikce peněžního oběhu, prosazovat zvýšení kupní síly koruny a paralyzovat inflační znehodnocení peněz

Národní shromáždění přijalo 25. února 1919 zákon o provedení peněžní reformy přesně podle Rašínova návrhu. Reforma se uskutečnila ve dnech 3. – 9. března 1919. Její podstata spočívala v tom, že polovina z předložených hotovostí se měla okolkovat a vrátit do oběhu, zbytek měl být zadržen a kryt vydáním jednoprocentních nezcizitelných státních dluhopisů, ze kterých bylo možno později platit dávku z majetku. Plně okolkovány byly hotovosti státních pokladen a částky potřebné k výplatám mezd. Tímto řešením byl peněžní oběh restringován ze 7,2 mld. K. na 4,7 mld. K.

Takzvaným měnovým zákonem z 10. dubna 1919 byla zavedená koruna československá (Kč) a stanoveno, že „jedna koruna československá se počítá za jednu korunu rakousko-uherskou“

Přijalo se dosavadní označení „koruna“. Další cestou k provedení měnové restrikce a k postupnému zhodnocování nové měny byla dávka z majetku a z přirůstku majetku podle zákona z 8. dubna 1920, kterou Rašín považoval za „korunu reformní politiky“. Měla odčerpat inflační peníze, které přišly do oběhu během války. Předpokládal se výnos v rozsahu 20 – 25 mld. Kč. Tento záměr se však nezdařil, docházelo k daňovým únikům a potíži s inkasem dávek. Prvním penízem nového státu byla stokorunová státovka s datem 15. dubna 1919. Prvními mincemi byly dvacetihaléře a padesátihaléře vydané v únoru 1922. První korunová mince byla uvedená do oběhu v roce 1922. První bankovkou byla dvacetikoruna s datem 1. října 1926, která se dostala do oběhu až v roce 1927.

 

Česká národní banka oslaví v příštím roce 100. výročí zavedení československé měny, její peněžní jednotky československé koruny a uvedení jejích platidel do peněžního oběhu. K této výjimečné příležitosti připravila ČNB soubor akcí a aktivit, které připomenou nejen vznik naší měny, ale také činnosti centrální banky a její roli. 

Numizmatické aktivity

Česká národní banka u příležitosti výročí zařadila do svého emisního plánu několik oběžných a pamětních mincí, bankovku s přítiskem a historicky první pamětní bankovku. Jedná se o:

 • zlatou vysokohmotnostní 100 000 000 Kč minci 100 let česko-slovenské koruny
 • zlatou 10 000 Kč minci 100. výročí zavedení československé měny

https://www.mincelipka.cz/product/zlate-mince-cr/mimoradne-razby-/2018---10000-kc_-100_-vyroci-vznik-cesko/588

 • pamětní bimetalovou 2 000 Kč minci 100. výročí zavedení československé koruny

https://www.mincelipka.cz/product/zlate-mince-cr/mimoradne-razby-/2019---2000-kc_-100_-_ste_-vyroci-zavede/2140

 • pamětní 100 Kč bankovku Budování československé měny

https://www.mincelipka.cz/category/bankovky/pametni-bankovky-a-listy/213

 • bankovku 100 Kč s přítiskem 100. výročí měnové odluky

https://www.mincelipka.cz/product/bankovky-cr-od-1918/bankovky-cr-od-1993/100-kc-vzor-2018-s-pritiskem-100_-vyroci/3138

 • pamětní stříbrnou 500 Kč minci 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

https://www.mincelipka.cz/product/stribrne-mince-cr/stribrne-mince-_2019_/2019---500-kc_-600_-vyroci---zahaje/617

 • oběžné 20 Kč mince Významné osobnosti československé měny (Alois Rašín, Vilém Pospíšil, Karel Engliš)

Těmto mincím a bankovkám k 100. výročí československé měny budou předcházet numizmatické aktivity k 100. výročí vzniku Československa. Jedná se o vydání:

 • pamětní stříbrné 500 Kč mince 100. výročí přijetí Washingtonské deklarace

https://www.mincelipka.cz/product/stribrne-mince-cr/stribrne-mince-_2018_/2018---500-kc_-100_-vyroci---prijet/609

 • zlaté 10 000 Kč mince 100. výročí vzniku Československa

https://www.mincelipka.cz/product/zlate-mince-cr/mimoradne-razby-/2019---10000-kc_-100_-vyroci-zavedeni-ce/590

 • oběžné 20 Kč mince Významné osobnosti československého státu (Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš)

zdroj: http://www.cnb.cz/

Komentáře

Diskuze je prázdná.
váš email:
jméno:
text: