Jak rozlišit umění od kýče

22. 12. 2017, 11:44
Pojem kýč (z německého Kitsch) může mít pro svoji subjektivně zabarvenou podstatu více významů. Jeho přesnější definice je tudíž sporná a značně individuální. Obecně je spojován s nízkým uměním a nevkusem v návaznosti na masovou a populární kulturu.   Charakteristiky, pomocí kterých je kýč ...

Aukce, aukční ceny, jejich druhy a rozdíly.

26. 11. 2017, 12:45
CHARAKTERISTIKA AUKCÍ Aukce se mohou lišit počtem účastníků · V nabídkové (obrácené) aukci nabízí prodávající zboží, které poptávají kupující · V poptávkové aukci dává kupující nabídky pro prodávané zboží · ...

První ministr financí Rašín se objeví na nových českých stokorunách, staré zůstanou v oběhu

22. 11. 2017, 11:55
Česká národní banka v roce 2019 vydá limitované množství stokorun s portértem prvního československého ministra financí Aloise Rašína, které připomenou sté výročí zavedení naší měny. Právě Rašín v roce 1919 úspěšně provedl měnovou reformu. Na rubové straně stokoruny ...

Druhy a znaky sbírek

08. 11. 2017, 17:55
CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY (CES)   SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY Je to sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku a přírodní nebo společenské vědy Tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností Sbírkovým ...

Co je kopie, replika, falzum a faksimile?

16. 10. 2017, 13:00
KOPIE Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují různé rozmnožovací stroje (kopírovací stroje).  Bankovky ...

Osm nejvýznamnějších světových uměleckých muzeí

13. 07. 2017, 16:37
​​​​​ LOUVRE V PAŘÍŽI Původ sbírky sahá do 16. století, kdy ji založil František I. Ludvík XIV. sbírky rozšířil tak, že koupil sbírky bankéře Jabacha Až za Francouzské revoluce roku 1793 bylo v Louvru oficiálně otevřeno veřejné muzeum, v němž byla zpřístupněna nejrůznější díla roztroušená ...

Předměty kulturní hodnoty

09. 04. 2017, 16:27
PŘEDMĚTY KULTURNÍ HODNOTY (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb.)   Předměty kulturní hodnoty podle zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 ...

Kulturní památky

08. 04. 2017, 16:23
KULTURNÍ PAMÁTKA – KP (Zákon České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb.) Za kulturní památku vyhlašuje Ministerstvo kultury nemovitou nebo movitou věc popřípadě jejich soubor, který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších ...

Poslední etapa života padesátikorunové bankovky (6. část)

29. 03. 2017, 09:53
  Padesátikoruna se stala součástí peněžního oběhu krátce po vzniku samostatného Československa. Její éra skončila v roce 2011. Podívejte se na poslední díl k její historii.   Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka po měnové reformě z roku 1953 (5. část)

27. 03. 2017, 10:31
Víte, která bankovka z tohoto období v sobě nese jinotaje a legrácky? Podívejte se na páté pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka po československé měnové reformě v roce 1945 (4. část)

24. 03. 2017, 09:59
  Podívejte se na čtvrté pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Tentokrát o období měnové reformy z roku 1945, která měla za úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu. Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka za Protektorátu Čechy a Morava (3. část)

14. 03. 2017, 10:06
  Věděli jste, že za Protektorátu Čechy a Morava musela být jedna z bankovek přepracována, protože dívku na portrétu zdobila frygická čapka, které byla symbolem svobody? Podívejte se na třetí pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Zdroj:www.cnb.cz